Welcome2019-04-03T11:08:15+00:00

Demo site nettportal for digitale nettressurser

Demo site på hvordan en nettportal for digitale nettressurser kan se ut. Produsert av Joanne Taylor som er grafisk designer hos NETTOP. Her foreslår vi at alle nettressurser samles, enten alle eller under institutt.

Joanne har begynt arbeidet med å omarbeide et e-kompendie i ernæring, i en ny teknisk og visuell drakt. E-kompendiene her er skrevet av egne fagansatte og forelesere på UiS, utviklet sammen med NETTOP-UiS -Universitetet i Stavanger sitt avdeling for utvikling av digitale læremidler. E-kompendiene skal ikke erstatte pensumlitteraturen, forelesninger eller fagsamlinger, men brukes i tillegg til disse.

Et e-kompendie inneholder originale illustrasjoner, øvelser, interaksjoner, tekster og lyd opptak og all innholdet er søkbart. Vennligst les gjennom vår copyright informasjon øverst til høyre. Det er ikke lov å dele eller spre dette innholdet videre, vennligst ta kontakt hvis du vil gjenbruke noe, eller ha spørsmål om innholdet.

Denne forsiden er et eksempel på hvordan man kan samle alle de faglige digitale læringsressurs på UiS som er egen produsert, dvs. som NETTOP er involverte i å utvikle. Et forslag kan også være at hvis dette blir for stort, at man kan skille mellom samlinger av ressurs under fakultet eller institutt. Man kan også søke portalen for å rask finne frem spesifikk innhold.

Takk!

E-kompendier

Podkast

Film

Spill & apper